Våra advokater samt jurister har drygt 15 års yrkeserfarenhet

Advokatfirman Lege AB är en advokatbyrå som är specialiserad på rättsområdena familjerätt och straffrätt. Hör av dig till oss om du letar efter en engagerad advokat/jurist som kan företräda dig i en rättsligt tvist i Västerås.


Vi är en byrå som drivs av uppfattningen att en skicklig advokat är en advokat som är engagerad och kunnig. En engagerad advokat lägger ner mycket tid på att träffa klienten och förstå dennes situation. En kunnig advokat håller sig ständigt uppdaterad på rättsläget och är aktiv i processen genom att genomföra egna utredningsåtgärder i syfte att hitta bevis och omständigheter som talar till klientens fördel.


Vi åtar sig alla typer av mål inom familjerätt och brottmål i Västerås. För vår del spelar det ingen roll hur stort eller litet ditt ärende är - vi företräder dig på ett helhjärtat sätt oavsett vad det är för mål.

KONTAKTA OSS VIA FORMULÄRET

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Våra jurister erbjuder samtliga en kostnadsfri juridisk rådgivning

Våra jurister har som målsättning att kunna hjälpa privatpersoner i olika slags tvister. Lege är en allmänpraktiserande advokatbyrå i Västerås, vilket innebär att vi åtar oss uppdrag inom flera olika rättsområden. Du kan vända dig till oss för att få hjälp av en advokat med att göra en bodelning i Västerås. Vi biträder även privatpersoner i Västerås i arvstvister, som är en av de vanligaste tvisterna gällande familjerätt.


Vi är en allmänpraktiserande byrå, men vi har särskild kompetens inom familjerätt. Det är vanligt att vi företräder privatpersoner som har hamnat i en vårdnadstvist. En vårdnadstvist är en juridisk tvist som uppkommer när föräldrar tvistar om vilken av föräldrarna som ska ha vårdnaden om barnet. Det finns starka skäl att företrädas av en jurist i en vårdnadstvist.


Boka ett möte i Västerås med en jurist på Advokatfirman Lege, den första rådgivningen är kostnadsfri.

HEMFÖRSÄKRING OCH RÄTTSHJÄLP KAN ERSÄTTA KOSTNADERNA FÖR ATT ANLITA ETT OMBUD 

Den som anlitar en advokat i Västerås i ett brottmål behöver i de allra flesta fall inte betala något för detta. Men i många ärenden inom familjerätt får du själv betala arvodet till den jurist eller advokat som du anlitar. Det finns dock möjligheter att få delar av kostnaderna för ett juridiskt ombud i en tvist ersatta via hemförsäkringen. I Sverige är de flesta hemförsäkringar så kallade summaförsäkringar, det innebär att hemförsäkringen innehåller flera olika försäkringar. En sådan försäkring som vanligen ingår i hemförsäkringen är en rättsskyddsförsäkring.


Det finns ingen lag på att man behöver ha en hemförsäkring i Sverige. Om du saknar hemförsäkring eller saknar en hemförsäkring som ersätter advokatkostnader, så kan staten under vissa förutsättningar ersätta kostnaderna för att anlita ett juridiskt ombud. Du behöver då göra en ansökan där du visar på att du har ett behov av ett juridiskt ombud och att du varken har en försäkring som kan täcka detta eller en ekonomisk situation som möjliggör att du kan betala arvodet själv.


Advokatfirman Lege ansöker om ersättning ur din försäkring eller ansöker om statlig rättshjälp om förutsättningarna för detta är uppfyllda

VÅRA ADVOKATER HAR LÅNG ERFARENHET AV HANTERING AV KOMPLICERADE VÅRDNADSTVISTER.

Familjerätt är ett av de enskilt största rättsområdena. Det är ett rättsområde som reglerar familjemedlemmarnas förhållande till varandra och vilka skyldigheter och rättigheter de har gentemot varandra.


Advokatfirman Lege hjälper dig som är part i en vårdnadstvist i Västerås. Vi har lång erfarenhet av att företräda klienter i vårdnadstvister och har över tid byggt upp en kunskap om hur en part bör agera i en vårdnadstvist. Våra advokater och jurister håller sig regelbundet uppdaterade om lagstiftningen och ny praxis på området. Hör av dig till Advokatfirman Lege om du behöver hjälp av en advokat inom familjerätt för att företräda dig i en vårdnadstvist.

KONTAKTA OSS VIA FORMULÄRET

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Ja, det har du. Begär att få en offentlig försvarare förordnad för dig.